A+行動下單贏家版 Pad版終止服務公告 | 玉山證券. E.SUN Securities

最新消息

A+行動下單贏家版 Pad版終止服務公告2018/06/21

親愛的顧客您好

        感謝您對A+行動下單贏家版 Pad版的支持,贏家版 Pad版將於2018/7/28(六) 5:30起終止服務,建議您改下載A+行動下單標準版,財經資訊更多元,交易市場更完整,使用體驗更直覺。
 

        敬祝
投資順利

                                                                                                                                                            玉山證券 敬上